Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Visjonene tapte på Fornebu

Regjeringen la mest vekt på økonomi og risiko da de gikk for Nettverk Fornebu som det beste alternativet for utvikling av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu . Dermed kan det se ut til at visjonene blir lidende.

IT-Fornebu Jens P
Regjeringen anbefaler altså at staten velger Nettverk Fornebu som samarbeidspartner i etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Avgjørelsen kommer på tross av at flertallet av IT-kyndige i forhandlingsutvalget mener at IT Fornebu Technoport, med blant andre Fred. Olsen, KLP Eiendom og Forskningsparken, er det riktige valget.

Det er Orkla, Storebrand og ICA/Hakon Gruppen som står bak Nettverk Fornebu.

Økonomisk riktig
Dermed kan det se ut til at Regjeringen velger det som for staten økonomisk sett er mest riktig.

– Regjeringen har lagt vesentlig vekt på innflytelse, organisering, økonomi og risiko, sa Dåvøy på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

316 dekar nok
Regjeringen mener 316 dekar med god margin er et stort nok areal til at en kan etablere et faglig godt IT- og kunnskapssenter. Dette synet støttes både av de IT-sakkyndige i forhandlingsdelegasjonen, av den oppnevnte referansegruppen og av Spjøtvoll-utvalget som utredet saken i forkant av forhandlingene.

I dette ligger også at Regjeringen ikke ser det som nødvendig med en betydelig andel boliger for å skape et funksjonelt og godt IT- og kunnskapssenter. Dåvøy understrekte imidlertid at det også innenfor en ramme på 316 dekar blir plass til en god del boliger.

Eiendom uviktig
– Interessenten som velges må primært være opptatt av å utvikle IT- og kunnskapssentret, og ikke være for mye fokusert på utvikling av et eiendomsprosjekt, sa Dåvøy.

Dåvøy framhevde at det kun er i avtalen med Nettverk Fornebu at staten er sikret en langsiktig innflytelse i de policy-skapende organene for prosjektet.

Følger Regjeringens politikk
Her ivaretas også de nasjonale og regionale samfunnsmessige interesser som ligger til grunn for Regjeringens politikk. Regjeringen ser det som fordelaktig at visjon og eiendomsinteresser kan samles i ett selskap.

Konkurrenten IT Fornebu Technoport har en todelt selskapsstruktur, med ett visjonsselskap og ett eiendomsselskap. Forholdet mellom disse selskapene er regulert i en oppsigelig samarbeidsavtale.

Etter Regjeringens vurdering kan en slik organisering gå på bekostning av visjon og faglig utvikling av senteret.

Regjeringen har også vektlagt at en avtale med Nettverk Fornebu krever vesentlig lavere økonomiske bidrag fra statens side enn en avtale med den andre interessenten. Samlet sett gir Nettverk Fornebus opplegg derfor en redusert risiko i forhold til konseptet til IT Fornebu Technoport.

Høyere nåverdi
I følge regjeringen viser opplegget til Nettverk Fornebu en noe høyere nåverdi enn det andre konseptet. Og eierselskapene bak NF vil bidra med et større innskudd i forsknings- og utdanningsvirksomheten i senteret.

Gjennom de avsluttende forhandlingene med IT Fornebu Technoport og Nettverk Fornebu AS er det forhandlet fram et sett avtaler med hver. Disse avtalene har vært grunnlaget for Regjeringens beslutning om hvem staten bør inngå avtale med, sammen med innstillingene fra forhandlingsdelegasjonen og referansegruppen, interessentenes tilbud og takstrapporten om Fornebu-eiendommene.

Regjeringen vil i statsråd fredag legge fram en stortingsproposisjon om sluttforhandlingene om etablering av IT- og kunnskapssenteret.