Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rundeseier til Telenor?

Telenor Mobil slipper å delta i innkrevningsordningen for piggdekkavgift i Oslo, men bare foreløpig. Nå er det opp til Post- og teletilsynet å si sitt.

(Artikkelen er korrigert kl. 14.35, 16.12.1999)

«Telenor Mobil har fått fullt medhold i Oslo Namsrett i piggdekksaken mot Teletopia», heter det i en pressemelding fra Telenor Mobil.

Dette er en sannhet med modifikasjoner – som det heter. Namsretten har nemlig ikke gjor noen domsslutning om selve saken: Om piggdekkavgift kan innkreves over den vanlige telefonregningen?.

Kun stoppet forføyning
Namsretten har kun stoppet den midlertidige forføyningen av 3. desember, der Telenor Mobil ble pålagt å åpne tjenestenumrene til Teletopia. Den siste domslutningen betyr at de kan stenge numrene i påvente av Post- og teletilsynets vedtak.

I tillegg må Teletopia betale 50.000 kroner i saksomkostninger til Telenor Mobil. Tidligere er Telenor Mobil idømt å betale 20.000 i saksomkostninger til Teletopia.

Telenor får kritikk
Informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Telenor Mobil sier i pressemeldingen at de er fornøyd med Namsrettens slutning.

Men da viser hun neppe til at Telenor Mobil får flengende kritikk av retten:

«Retten understreker at dette resultatet ikke svekker betenkeligheten ved at Telenor Mobil AS, som opplyst i de muntlige forhandlignene, ikke har etterkommet rettets forføyning av 3. desember 1999. Retten ser på det som alvrolig at Telenor Mobil, uten å foreta nærmere udnersøkelser, unnlot å etterkomme rettens pålegg basert på en feilaktig oppfatning av at pålegget var umulig å etterkomme.»

Hos Post- og teletilsynet får ITavisen opplyst at de har saken til behandling, og at de har hatt samtaler med begge parter. Det er foreløpig usikkert når tilsynet kommer med sin avgjørelse.

Stikkord: Mobil