Avvikler Telaris snarest

Bondevik, Kjell Magne

Bondevik, Kjell MagneStatsminister Göran Persson og Bondevik var enige om å bekjentgjøre fusjonsbruddet samtidig i Sverige og Norge.

– Selv om det var industrielt riktig å fusjonere, har de siste måneder desserre vist at det har vært vanskelig å gjennomføre sammenslutningen på det grunnlag som var lagt i fusjonsavtalen, sa Bondevik på pressekonferansen.

– Avviklingen skal skje så raskt som mulig, og reguleres i en avtale mellom partene, som den norske samferdselsminister og den svenske næringsminister har fått i oppdrag å utforme.

Annonse

ITavisen kommer med ytterligere oppfølging i saken.

Annonse
Annonse