Hopp til navigasjon Hopp til innhold

400 fra Ericsson til Compaq

Ericsson har inngått en intensjonsavtale med Compaq om outsourcing av visse IT-tjenester. 400 ansatte bytter arbeidsgiver.

Intensjonsavtalen er global i sin karakter, men omfatter i første fase bare deler av Ericssons virksomheter i de nordiske land Sverige, Danmark, Finnland og Norge samt virksomheten i Storbritannia, heter det i en pressemelding.

400 ansatte berøres
Avtalen innebærer at Compaq overtar det berørte personale – i første omgang ca 400 personer. Ordningen ventes å ville bli gjennomført i løpet av første kvartal neste år.

Intensjonsavtalen medfører at Compaq vil levere IT-støtte til Ericsson når det gjelder maskinvare, tjenester, drift og support for samtlige PC-arbeidsplasser og skrivere i de berørte Ericsson-selskapene.

Support for 40.000
Anslagsvis dreier dette seg om ca 40.000 arbeidsplasser i de nordiske land når ordningen er fullt gjennomført. De berørte IS/IT-medarbeidere hos Ericsson vil bli tilbudt ansettelse hos Compaq med ansettelsesavtaler som tilsvarer dagens betingelser.

– Med Compaqs hjelp vil vi kunne standardisere og forenkle våre innkjøp og vårt vedlikehold av PC’ene. På sikt vil det gi oss store kostnadsfordeler sammenlignet med dagens situasjon, sier Björn Boström som er konsernansvarlig for Supply & IT hos Ericsson.

Compaq og Ericsson har lenge hatt et forretningsmessig samarbeid som omfatter bl.a. datamaskiner, tjenester og Compaq-utstyr for integrasjon mot enkelte Ericsson-produkter.