Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hofstad: – Fusjon riktig

Arnfinn Hofstad (bildet) mener det ser håpløst ut for fusjonen. Men nestleder i Telenor/Telia-styret tror likevel at fusjonen var det riktige å satse på. Men han vet han selv kan bli ofret.

Arnt Sommerlund
På en pressekonferanse klokken 17.00 tirsdag ettermiddag presisterte Arnfinn Hofstad sine uttalelser til Aftenpostens aftenutgave. Der ble han tolket dit hen at han mente fusjonen måtte avblåses.

Nestlederen i Telaris-styret sine uttalelser kan sikkert tolkes i flere retninger. Men Hofstad kan se åpninger for fusjonen, selv om han innrømmer at det ser svart ut.

Fusjonen – det riktigste
– Det industrielt riktigste vi kunne ha gjort er å få til denne fusjonene. For det kan gi selskapene massevis av synergieffekter, sier Hofstad.

– Men hvorfor får vi det da ikke til? Jeg tror man må respektere hverandre og hverandre sine synspunkter.

Ny avtale?
På spørsmål om han ønsker seg en ny avtale svarer Hofstad litt todelt.

– Det er ikke innholdet i avtalen det gjelder, men de underliggende forholdene. Det gjelder tilliten til hverandre, og at man holder seg til og respekterer den avtale som er inngått, sier Hofstad.

Aftenposten-intervju
Til Aftenposen sier Hofstad imidlertid følgende:

”Hvis vi ikke nå står på krav om oppløsning av fusjonen, kan vi komme til å sitte med skjegget i postkassen.”

…der nestlederen i Telaris-styret tilføyer:

”Vi må splitte det opp. Det kommer ikke noe godt ut av det.”

Hofstad benektet ikke disse sitatene da de ble lest opp på pressekonferansen, men fant grunn til å presisere hva han hadde ment.

Presiserer
På spørsmål om hvorfor han siteres i Aftenposten dit hen at han vil bryte fusjonen svarer Hofstad følgende.

– Vi må i utgangspunktet kreve en reforhandling av avtalen, jeg bruker vel egentlig ord som reversering av avtalen, sier Hofstad.

Må gå selv?
Hofstad innrømmer at det slett ikke er god skikk og bruk at styremedlemmer går ut i media og mottaler andre styremedlemmer.

– Ja, det er en daudsynd. Men Kark begynte på fjernsyn mandag. Jeg følte vi og måtte være med på arenaen.

Hofstad vil ikke svare på om han har tenkt å trekke seg fra styret som følge av at han nå har gått åpent ut med uenighetene. Nestlederen sier det slikt når han blir spurt om han har vurderte det:

– Det er ikke sikkert jeg behøver å vurdere det, sier han og viser til den svenske næringsministerens uttalelser om at deler av styret og ledelse bør skiftes ut dersom det skal bli en fusjon.

– Jeg skal stå på så lenge de norske eierne mener jeg kan gjøre en jobb.

Trolig har den rutinerte Hofstad allerede sett at hans styreplass var i fare, og ved å gå ut i media kunne han få bitt litt i fra seg før han må gå fra bordet.

Gjør det ikke bedre
Men det blir vel neppe lettere for de som nå bestreber seg på å få til fusjonen at du går ut mot den?

– Det er jeg tilbøyelig til å være enig i, avslutter Hofstad.

Stikkord: Mobil