Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bondevik tar saken

KOMMENTAR: En fusjon med mobil til Sverige vil helt åpenbart Norge ikke godta. En fusjon med mobil til Norge vil ikke den svenske regjeringen godta. Derfor tyder det meste på at telefusjonen strander.

Arnt Sommerlund

Telefusjonen havnet fredag ettermiddag opp på topp politisk plan. Mens statsminister Kjell Magne Bondevik mener statsrådene nå må sette seg sammen og se om det finnes en løsning, mener den svenske statsministeren pluss alle andre svenske involverte at styrevedtaket er gyldig. Den av politikerne som klarest uttrykte konsekvensene av dette, var SP-nestoren Johan J. Jacobsen som overfor Dagsrevyen sa at da burde Norge vurdere skilsmisse.

All makt til Sverige?
Rettslige eksperter går nå ut og hevder med stor sikkerhet at svensk aksjelov er overordnet aksjonæravtalen og at styrevedtaket dermed har gyldighet. Dermed vil det svenske styreflertallet alltid kunne diktere vedtakene. Det synes å være bred enighet på toppen i norsk politikk om at dette er totalt uakseptabelt. Sannsynligvis vil statsrådene Dag Jostein Fjærevoll og Bjørn Rosengren nå møtes på mandag. Bondevik krever det. Det tegner seg nå bare to muligheter: 1. Skilsmisse 2. En helt ny aksjonæravtale med ny ledelse, nytt styre og en deling av mobilvirksomheten mellom de to landene.

Ingen vei utenom
Etter at styret i Telenor nå har stilt seg helt og holdent bak Hermansen som garantist for norske interesser, og visekonsernsjef Mariann Nivert har krevd hans avgang, er det åpenbart at styreformann, konsernsjef og visekonsernssjefer ikke kan arbeide sammen.

Uenigheten er så stor at det nok ville gjelde uansett hvem som kommer i styret. Tormod Hermansen har slåss for norske interesser på oppdrag fra regjeringen og departementet som trodde aksjonæravtalen var sikkerhet god nok. Også dette krever en ny aksjonæravtale. Derfor er dette alene nok til enten å velte hele fusjonen eller kreve helt ny politisk behandling i full bredde. Konflikten er så dyp at den sannsynlige utgangen er endelig skilsmisse.

ITavisen har i en rekke kommentarer hevdet at mobil må til Norge eller så er skadevirkningene for Norge som IT-nasjon så store at vi er tjent med et brudd. I Sverige er holdningen om at mobil må lokaliseres der like sterk som den nå synes å kunne bli i Norge. Et brudd kan få konsekvenser for samferdselsminister Dag Jostein Fjærevoll.

Stikkord: Mobil