Hopp til navigasjon Hopp til innhold

En katastrofe for Norge

KOMMENTAR: Telianor-fusjonen er bra for selskapene, men en katastrofe for Norge som IT-nasjon. Lokaliseringen av hovedkontor, mobil, nett og fasttelefoni plasserer Norge på sidelinjen i Nordens IT-landskap.

Joramo, Arne(lurer?)

Det synes nå klart at Telianors mobile hovedkontor blir lagt til Stockholm.

Katastrofe for Norge
Beslutningen skjedde samme dag som Ericsson og Microsoft ble enige om å etablere et strategisk samarbeid og etablere et felles mobilt internettselskap i Stockholm. For Ericsson er gårdagens beslutninger enormt viktige, noe som alt blir bekreftet av at aksjekursen stiger kraftig.

For norskbasert teleindustri, for norsk IT-bransje og for Norge som IT-nasjon er resultatet av fusjonen en katastrofe som for overskuelig framtid har plassert oss enda mer ut på sidelinjen enn vi på forhånd var.

Mobil avgjørende
Ledelsen i Telianor har gjentatte ganger forsøkt å bagatellisere lokaliseringen av hovedkontor og forretningsområder. Norske politikere har blandet seg kraftig i lederdebatten, men fullstendig sett bort fra at lokaliseringen har enorm betydning for Norge som IT-nasjon.Og det er innen mobilområdet Norden er verdensmestere. USA er verdensmetropol hva Internett angår. Norden innen mobilkommunikasjon. Svenske og finske næringspolitikere har i ett tiår forstått betydningen av et nært samspill mellom den dominerende teleoperatøren og industribygging innen IT.

Resultatet er at Sverige og Finland har Ericsson og Nokia – verdens to ledende mobilselskaper mens Norge ikke har noen ting. Ericsson har hatt klippekort på storkontrakter fra Telia, mens Nokia har fått sterk statlig støtte.

Det er mobil vi kan i Norden og hva kloke hoder angår har nordmenn ikke stått tilbake for svensker og finner, men hva industrieffekter angår, har vi ikke fått til noe som helst.

IT-park uten motor
Vi får nå ikke den motor innen vårt fremste kompetanseområde (mobilkommunikasjon) som dette landet så sårt trengte. Det finnes ingen motor for en IT-park på Fornebu. All erfaring fra slike IT-parker viser at de trenger et sterkt selskap som drivkraft for å lykkes.

Telianors beslutning vil definitivt ikke trekke en eneste ny utenlandsetablering til Norge. Den vil ikke skape knoppskyting av innovative utviklingsselskaper i Norge. Vi ser det allerede når Microsoft, Intel og Oracle etablerer mobil Internett-selskaper i Sverige. Etableringene tiltrekkes til makten, pengene og de store kontraktene. Alt dette befinner seg i Stockholm.

For Siemens og Alcatel er lokaliseringen en ulykke. De er sterk i Norge og svak i Sverige. For Ericsson og Nokia er lokaliseringen en lykke.

Sterke argumenter
Det eksisterte sterke argumenter for mobil hovedkontor til Norge. Telenor Mobil har vist sterkere internasjonal slagkraft enn Telias mobilselskap, Telenor Mobil har vært sterkere på hjemmemarkedet enn Telia på mobil og i det totale balanseregnskapet ville også en mobil lokalisering til Norge vært nødvendig.

Sverige hadde sitt sterkeste argument nettopp i den sterke omkringliggende mobilindustrien symbolisert med Ericsson.

Internett
Den nest viktigste utviklingsområdet er Internett og den lokaliseringen blir i Norge. Nextel har da også vært et hakk mer slagkraftig enn sine svenske kolleger i Telia. Men vi er ikke verdensmestere innen Internett. Vi har ikke her det samme ledende utgangspunkt på verdensbasis som innen mobil.

I investeringstyngde på hjemmemarkedet er Internett klart mindre tungtveiende enn mobil. USA har den teknologiske og merkantile ledelsen innen internettutvikling. Vi er flinke i Norden, men ikke verdensmestere.

Det er e-business og mobilt Internett som vil prege utviklingen de nærmeste årene. Når nå Internett skal implementeres i mobilkommunikasjon er det mobil som blir magneten.

Norsk internettbransje har alt svenskene kjøpt det siste året. Norske IT-investorer står igjen på perrongen.

Satellitt
At satellitt ble lokalisert til Norge var det mest selvsagte i hele debatten. Telia har så å si ingen satellittvirksomhet. Norge er en av tre ledende satellittnasjoner i Europa.

Men den lokale effekten av dette området er minimal sammenliknet med mobil.

Mindre IT-virksomhet
Lokaliseringen av mobil til Sverige vil bidra til å redusere norskbasert IT-industri og ikke øke den. Det samme vil være tilfelle med norsk IT-eksport. Lokaliseringen kan utmerket fungere bra ”rent affärsmessig” for det fusjonerte selskapet, men ikke for Norge som IT-nasjon. I det siste perspektivet er utfallet av fusjonen en ubetinget ulykke.

Vi har vært for fusjonen fra første dag fordi vi har skjønt at Telenor måtte inn i en større sammenheng og for å ha nasjonal og internasjonal slagkraft og fordi vi trodde dette ville ha positive smitteeffekter på norsk IT-industri. Det siste er nå effektivt fjernet. Fusjonen vil skade norsk IT-industri. Det er blitt ”svensk alt sammen”. Stockholm har etablert seg som verdens mobilmetropol. Norge er plassert i skyggens dal.

Fusjonen er en ulykke for Norge som IT-nasjon. Den skader norsk IT-utvikling i en situasjon der vi sårt kunne trengt en vitaminsprøyte innen det som er og blir landets viktigste vekstbransje. Fusjonen burde ikke skjedd. Landets interesser som IT-nasjon er neglisjert. Den norske IT-motoren er eksportert til Stockholm. De norske styrerepresentantene har også sviktet. De burde sagt stopp og sendt saken til politisk avgjørelse. Presset om enighet på toppen og børsverdi fikk dem til fullstendig å overse Norges overordnete IT-interesser.

Feilen hviler mer på politikerne, som godtok å definere bort det viktigste spørsmålet i hele fusjonen. Der svenskene har tenkt næringspolitikk fra dag en, har vi kun tenkt ”affärsmessig”. Den svenske avisen Expressen hånler av Norge i sitt oppslag i dag. Det har de grunn til.

Denne kommentaren ble skrevet før lokaliseringsvalget ble offentlig bekreftet og før detaljene i organiseringen ble kjent.

Stikkord: Mobil