Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tetranett kan gi WAP-kunder

I løpet av neste år blir utbygger av et sivilt Tetranett (nødnett) valgt. Samtidig setter WAP (Wireless application protocol) nye krav til slike nett.

Både Stento og El Tele Øst kjemper om å bygge ut et sivilt landsdekkende Tetranett. Post- og teletilsynet velger trolig utbygger i løpet av ett år. Det er kommet to søknader om å bygge landsdekkende nett og to søknader om regionale nett.

Håper på én
Stentos Leif Taaje legger ikke skjul på at han håper at det bare blir valgt én utbygger av et nett.

– Vi er tross alt et lite land, og det er begrensete ressurser til rådighet, sier han.

Stento samarbeider med teleoperatøren Dolphin, som har som mål å bygge et europeisk Tetranett, og har tatt over mange eldre og analoge nødnett i Europa. Trolig er det også forhandlinger i gang med en av de unge nyetablerte teleselskapene.

To i drift
Tetra er et lukket digitalt nett som har en høy grad av pålitelighet og sikkerhet bygget inn. I sivil sammenheng brukes det ofte av selskap innen transportbransjen. Det offentlige nettet brukes av nødtjenester. Andre kunder kan være brannvesen, vannverk, elektrisitet og lignende.

I Norge er det to Tetranett i drift. ElTele Øst har Oslo Kommune og Sporveien som kunder. På Gardermoen er det om lag 700 brukere. Her har det vært problem med lydkvaliteten, noe som har ført til at en gruppe på 60-70 brukere stadig bruker et eldre system. Dette gjelder trafikk mellom tårnet og andre. Problemet med dårlig lyd regnes med at snart vil være løst, men løsningen blir ikke gjennomført før våren.

Mobilnettene for dårlig
Det vurderes også å bygge ut et offentlig nødnett med en prislapp på mellom to og fire milliarder, avhengig av sikkerhetsnivået. Dette nettet skal dekke behovene til Forsvaret, politi, helsevesen, brann og muligens elforsyning. Avgjørelse blir tatt av neste Storting.

Et sivilt Tetranett regnes med å få 150.000 kunder, muligens 50.000 mer. Spesielt regner en med at det vil være interesse for dette i transportbransjen.

– De var noen av de første som forlot lukkede nett da mobiltelefonen ble vanlig, men rekkevidden på disse nettene var for dårlig sier Taaje.

Unngår ikke WAP
Når telefonene til et sivilt nødnett kommer vil de ha ”dual-band”. Det vil innebære at de kan brukes både på vanlig GSM, og på Tetranett.

Samtidig med utviklingen mot Tetranett som en standard kommer nye utfordringer. Ifølge operatøren Dolphin er WAP vanskelig å unngå. De regner med at WAP vil omforme og utvikle dagens teknologiske standarder der det overhodet er mulig.

Stikkord: Mobil