Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mogul tatt av svenskesuget

Det norsk internettselskapet Mogul følger svenskesuget etter New Media Science og Nettavisen. Selskapet fusjonerer nå med svenske Optosof.

Nordmann og skjerm

De norsek internettselskapene Mogul, Numerica Taskon og Win.HLP har i dag annonsert intensjon om fusjon med Optosof AB som er notert på SBI-listen i Stockholm.

Store intensjoner
I løpet av helgen er det tegnet intensjonsavtaler med ytterligere et svensk og et finsk selskap som ledd i selskapets offensive strategi om å ta en ledende posisjon i det internasjonale internettmarkedet.

Det nye selskapet blir en av de fem største internettaktørene i Norden med i overkant av 400 ansatte, hvorav mer enn 200 sitter i Norge.

– Sammenslåingen er resultatet av en prosess der vi alle søkte etter partnere som kan utfylle hverandre både geografisk og kompetansemessig. Det nye konsernet har ambisjoner om videre internasjonal ekspansjon. Vi ønsker å være et naturlig førstevalg for våre kunder, uttaler adm. direktør Jørn Lyseggen i Mogul som er tiltenkt rollen som ny konsernsjef i Optosof.

Ledende selskap
– Mogul, Numerica Taskon og Win.HLP har alle hver for seg vært sentrale aktører i det norske internettmarkedet. Spesielt moro er det at vi er det klart ledende internettfokuserte IT-selskapet i Norge ved at denne kompetansen nå samles i ett miljø sammen med Optosofs norske selskap, tidligere Grape, fortsetter Lyseggen.

Lyseggen hadde en noe kronglete overgang fra EUnet Media der han tok med seg store deler av staben til Mogul. EUnet har lenge varslet rettslige skritt mot Lyseggens exit.

Børsboom
Sammenslåingen skjer i form av en rettet nyemisjon på til sammen 3.824.000 nye Optosof-aksjer tilsvarende en verdi på til sammen cirka 550 millioner svenske kroner. I tillegg til et kontantvederlag på til sammen 10 millioner svensker kroner.

De nye selskapene i konsernet kommer samlet til å omsette for omtrent 220 millioner svenske kroner i pr 2000 med positivt driftsresultat, heter det i meldingen.

Overtagelse skjer under forutsetning av tilfredsstillende due diligence-prosesser. I tillegg kreves godkjennelse i Optosofs ekstraordinæregeneralforsamling 11. januar 2000.