Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobilforbud utsettes?

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll vil ha forbud mot håndholdt mobiltelefoner i bil fra og med 15. mars nest år. Ap derimot vil innføre forbudet fra 1. juli.

Bluetooth Headset

Odelstinget behandlet i går, tirsdag, et lovforslag som vil gjøre det ulovlig for en bilfører å ringe i mobiltelefon uten håndfrisett. Alle bortsett fra Fremskrittspartiets representanter var for forslaget.

Koster penger
Men Arbeiderpartiets Eirin Faldet mente fristen frem til 15. mars år 2000 var for kort.

– Jeg vil advare mot en så kort tidsfrist. Innføring av et forbud mot håndholdte mobiltelefoner i bil tar tid og det koster penger. Jeg vil anbefale at man gir mer tid slik at bilførerne får tid til å omstille seg, sa Faldet.

Hun foreslår 1. juli i år 2000 som en bedre dato.

Kjør ut
Kristelig Folkepartis representant, Rigmor Kofoed-Larsen, mente man hadde hatt tid nok. Dessuten påpekte hun:

– Det er ingen folkerett å snakke i mobiltelefon mens man kjører bil. Da kan man alltids kjøre ut til siden av veien og stoppe, sa KrFs representant.

Stikkord: Mobil