Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mobilforbud kommer i mars

Odelstinget vedtar i dag, tirsdag, å regulere bruk av håndholdte mobiltelefoner i bil. Forbudet skal etter planen tre i kraft 15. mars i 2000.

Lill-Ann/mobil

Odelstinget vedtar et generelt forbud mot elektronisk utstyr, mens det blir opp til samferdselsdepartementet å lage forskrifter om et forbud mot mobil i bo. Dette bekjentgjorde samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll i tirsdagens møte i Odelstinget.

Trafikksikkerhet
Fjærvoll viste til at ikke bare mobiltelefoner er gjenstand for bruk i bil, men også telefakser, elektroniske informasjonssystemer og ruteplanleggere.

– Regjeringen ser i denne utviklingen en fare for at motorvognføreren får redusert aktsomhet i forhold til hva som er påkrevd ved selve førerfunksjonen og mot trafikken for øvrig, og dermed også økt ulykkesrisiko, sa samferdselsministeren, som fortsatte med å si:

– Ut fra dette hensynet er det derfor viktig å sikre seg hjemmel til å kunne regulere bruk av elektronisk utstyr i takt med den elektroniske utviklingen.

Under kjøring
Samferdselsministeren presiserte at forbudet mot håndholdt mobil kun skal gjelde under kjøring.

– Dersom motorvognen står i ro vil selvsagt også føreren kunne bruke håndholdt mobiltelefon. Passasjerers bruk av mobiltelefon vil for øvrig heller ikke bli omfattet, sa Fjærvoll.

Forslaget
Ny paragraf 23 i veitrafikkloven blir da slik:

«Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om forbud mot bruk i motorvogn av elektronisk utstyr som kan forstyrre føreren.»

Bare Fremskrittspartiet var i mot lovforslaget. De mente at dagens generelle aktsomhetsparagraf i veitrafikkloven var dekkende.

Stikkord: Mobil