Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ikke overlat nettet til nerdene

Internett er kanskje den sterkeste endringskraften i vår tid, og det har store konsekvenser for våre liv. Det er derfor alt for viktig til at vi kan overlate den til teknologene alene.

Det er dermed all grunn til å hilse boka [email protected] velkommen. Den er et av mange synlige resultater av innsatsområdet ”Kommunikasjon: Teknologi og kultur” som Universitetet i Oslo satte i gang i 1996 og som skal avsluttes neste år.

Viktig bok
Boka sørger for analyseredskaper det er behov for. Vi trenger et kritisk begrepsapparat som kan hjelpe oss ikke-teknologer til å erobre en plattform i debatten omkring Internett.

Både vi og teknologene har behov for utredninger som kaster lys over IKT i humanistisk sammenheng: Hva slags kulturelle, mellommenneskelige, undervisningsmessige, politiske og filosofiske konsekvenser kan anes på grunn av IKT, på kortere og lengre sikt?

Norsk virkelighet
Det er ikke alltid nok å forholde seg til utenlandsprodusert stoff. Vi trenger tanker og ideer som er utviklet i kontakt med vår egen norske virkelighet. Selv om globaliseringen er en av de viktigste følgene av IKT, er vi stadig forankret i norsk tankesett.

[email protected] er redigert av Kristin Braa, Per Hetland og Gunnar Liestøl og består av essayer skrevet av folk som på en eller annen måte har vært involvert i prosjektet ”Kommunikasjon: Teknologi og kultur”.

[email protected] er delt opp i bolker som setter forskjellige aspekter ved IKT under debatt: Vi presenteres for litt internetthistorie, vi får ta del i teorier om medieforståelse, vi vurderer Internett i det offentlige rom og i skoleverket.

Videre presenteres leseren for kritikk av noen av de nye utrykksformene teknologien har gjort mulig, vi ser på kjønn og identitet i cyberspace og medienes konvergens.

Relevant, men er det interessant
Alt er relevant, men ikke alt er like interessant, det kommer an på den enkelte leserens ståsted. Artiklene setter i gang tanke- og idéprosesser hos leseren. Den enkelte ikke-teknolog får hjelp til å se muligheter og formulere krav til hva teknologien bør kunne brukes til i lys av en humanistisk tradisjon.

For denne leseren var det kanskje Lars Qvortrups artikkel ”Informationssamfundet: Det hyperkomplekse samfund, Dag Wiese Schartums ”Nettanarkiets herskere” og Dagny Stuedahl ” I am a Barbie Girl – in a barbie world. Om identitet og kjønn i en kroppsløs verden” som virket mest ansporende uten at man dermed setter noen karakter på bidragene.

Bokfakta:
Braa/Hetland/Liestøl
[email protected]
Tano Forlag
Oslo 1999