Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kritikk av skolens IT-satsing

Verken regjeringen eller skoleverket har latt det skinne gjennom noen helhetstenkning med hensyn til satsingen på IKT i skolene. Begge instanser er ensidig opptatt av maskinvare.

Skole/barn

Dette hever Lars Monrad Krohn leder for faggruppen IT og Utdanning Østlandet i Den Norske Dataforeningen overfor ITavisen.

Utspillet kommer etter at Nasjonal Læremiddelsenter i går presenterte sitt nye opplegg for mer og bedre datautstyr i norsk skole, med statsråd Lilletun til stede.

Mer enn maskinvare
– Det er ikke kun maskinvare det er behov for dersom skolen aktivt skal kunne ta i bruk IKT i undervisningen, sier Lars Monrad Krohn.

– Det er minst et like stor behov for etter og videreutdanning for lærerne som det er for datamaskiner. Videre bør det lages gode undervisningsopplegg for en integrert bruk av IKT i undervisningen. Sist, men ikke minst bør hver elev og hver lærer ha gratis tilgang til PC, sier han.

Bygge bro
Dette er byggestenene som må til for å bygge bro over kunnskapskløften i skoleverket, mener Krohn. Han understreker at lærerne i dagens situasjon ofte opplever IKT mer som en ekstra byrde og en hemsko enn en ressurs.

Dette skyldes ikke minst lærernes mangel på kunnskap i forhold til Ikt og deres derav følgende mangel på selvtillit.

Krohn mener også at stasjonære PCer er avlegs.

Bærbare PC-er
– Bærbare PC-er er tingen. En slik til hver elev vil gi langt mer igjen for investeringene enn stasjonære. De harmonerer mer med prosjektarbeid og fleksibilitet og ungdommers generelt mobile livsstil, sier han.

Å utstyre hver skoleelev med hver sin bærbare PC koster heller ikke all verden.

– Det koster ikke mer enn en milliard kroner årlig å gi alle skole elever en bærbar PC to ganger, en gang i grunnskolen og en gang når de begynner på videregående.

Krohn baserer seg da på statistikker som viser at hvert årskull ungdom gir 50.000 elever.

Bekymret
Lederen i Lærerforbundet Anders Folkestad deler Lars Monrads Kroghs bekymring:

– Flaskehalsen i skolene er problemer knyttet til drift. Den nye formidlingen av brukte maskiner må ikke bli en sovepute for regjeringen, sier Folkestad i en pressemelding.