Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Stabil bruk av Internett

Det er stabilitet snarere enn markant økning, som preger bruken av Internett her i landet i oktober. Bruken er likevel høy. Kvinneandelen blant brukerne er stadig lav.

Nær 1.9 millioner nordmenn har tilgang til Internett. 615.000 husstander er koblet opp. Fra august til september var veksten eksplosjonsartet, sannsynligvis på grunn av at bruken i sommerferien var lavere enn ellers. Tallene for oktobermåned bekrefter at denne veksten ikke var tilfeldig, men fra september til oktober er økningen minimal. Dette viser tall fra Norsk Gallup.

1.444.000 nordmenn brukte Internett en gang i løpet av oktober. 728.000 brukte nettet daglig. Til sammen gir dette en økning i daglig bruk fra 37 til 39 prosent.

Stabile jenter
Nettet er imidlertid fremdeles en gutteting. Andelen av kvinnelige brukere har ligget stabilt på 38 prosent de siste 12 månedene. Økningen i kvinnelige brukere har gått opp med bare 8 prosent om vi går 24 måneder tilbake i tiden. Sett i lys av den eksplosjonsartede økningen i bruk av Internett her i landet er dette lavere enn forventet.

Det har vært satset på tiltak for å trekke jenter og kvinner til IT-utdanning. Så langt ser en ikke at dette har gitt seg utslag på nettbruken. Spørsmålet stilles om det bør settes inn spesielle tiltak for å få kvinner til å ta i bruk Internett.

Alder
Også i forhold til aldersendring er endringene marginale. Det er fortsatt de mellom 20 og 39 år som dominerer. De utgjør 54 prosent av brukerne. De mellom 40 og 59 utgjør 27 prosent, mens ungdom mellom 13 og 19 år teller 17 prosent av brukerne, noe som utgjør en økning på 3 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene.