Hopp til navigasjon Hopp til innhold

1.200 nye IT-arbeidsplasser

Det er nå klart at Voss får et storstilt språkteknologisenter i byen. Voss skal bli én av ti slike sentre over hele verden. I løpet av fem år skal senteret bidra til 1.200 nye arbeidsplasser i Norge.

Onsdag underskrev Selskapet for Industrivekst (SIVA) under en avtale med belgiske investorer som gjør at Voss får dette senteret.

– Det er ikke ofte utenlandsk kapital sprøytes inn i et norsk kunnskapssenter. Dette viser at Norge er et attraktivt sted for utvikling av kunnskapsindustri hvis forholdene legges til rette, sier ass. direktør Tor Bjøru i SIVA til NewsWire.

Én av ti
SIVA forhandlet frem avtalen og er en av initiativtakerne til senteret, sammen med den belgiske stiftelsen SAIL Trust, Voss kommune og det Voss-baserte selskapet Nordisk språkteknologi.

Språkteknologisenteret på Voss blir en del av et nettverk på ti senter over hele verden. Torsdag er det offisiell åpning av det første senteret i Belgia. I tillegg er det inngått avtale om etablering i Singapore, mens det forhandles i Israel og Ungarn. De fem siste sentrene skal opprettes i Japan, Sør-Amerika, Afrika og på vest- og østkysten av USA.

Belgiske gründere
Det er den belgiske stiftelsen SAIL (Speech Artificial Intelligence Language) Trust som står bak. Stiftelsen ble etablert av to belgiske gründere som startet et språkteknologiselskap i 1987. Nå er selskapet et av verdens tre ledende.

– Selskapet SAIL Port Northern Europe på Voss vil få en total kapital på 154 millioner kroner som skal investeres i utvikling av språkteknologi i det nordiske markedet. SAIL Trust garanterer for halvparten av beløpet, sier Bjøru.

Regjeringen har satt av 25 millioner kroner til senteret over statsbudsjettet. I tillegg går SIVA, Voss kommune og Hordaland fylkeskommune inn med midler. Etter hvert vil flere bli invitert til å bli med på eiersiden.

Fra hele Norden
Bjøru roser Voss kommune for å legge forholdene svært godt til rette for etableringen. Teknologisenteret skal få attraktive selskaper fra hele Norden til å etablere seg på Voss.

Målet er 30 bedrifter og 600 arbeidsplassert i løpet at tre år, mens potensialet i løpet av fem år er anslått til om lag 50 selskaper med 1.000 til 1.200 ansatte.

– Gründerbedriften Nordisk Språkteknologi, med 60 ansatte, er en av årsakene til at belgierne ble interessert i Voss. Nå blir selskapet en del av det nye senteret, sammen med andre bedrifter – også konkurrerende virksomheter med andre typer teknologi, sier Bjøru.

Satser på utdanning
Senterets hovedoppgave blir å legge forholdene til rette for utvikling av nye bedrifter. I tillegg satses det på utdanning og opplæring, blant annet gjennom samarbeid med nordiske høyskoler og universiteter.

Senteret vil få klasserom og auditorium utstyrt for både nær- og fjernundervisning. Selskapet vil også organisere et risikokapital nettverk som er villig til å investere i språkteknologi.