Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-undersøkelse bekrefter frykt

Store grupper i den svenske befolkningen faller utenfor de nettverkene informasjonssamfunnet bygger. Mest utsatt er innvandrerne, men også ”ressurssvake” svensker har problemer.

Ifølge en fersk statistikk fra Forskningsgruppen för samhälls och informationsstudier (FIS) har mer enn halvparten av alle innvandrere i Stockholms län (fylke) aldri surfet på Internett.

Skjeve tall
Kun tre innvandrerorganisasjoner har egne hjemmesider på nettet og 63 prosent av innvandrerne bruker aldri e-post, skriver Dagens Nyheter.

De tilsvarende tallene for innfødte svenske er 35 og 44 prosent.

Tallene for innvandrerne sin del er enda skjevere, for europeiske og amerikanske innvandrere ligger høyt på statistikken over IKT-brukere, mens ikke europeiske innvandrere scorer lavt.

Bekymrer politikere
Disse nye statistiske opplysningene bekymrer svenske forskere og politikere. Gjennomgående konklusjoner er at IKT er i ferd med å bli et spørsmål om økonomiske ressurser og sosial klasse og at dette er en utvikling som setter demokratiet i fare.

Ikke bare vil de som har tilgang til og kunnskap nok til å bruke IKT monopolisere diskusjonene i samfunnet og på den måten styre forandringene i samfunnet. De som mangler tilgang til IKT vil få redusert mulighet til å påvirke sin egen situasjon, skriver Dagens Nyheter.