Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Privat eller statlig nødnett?

Den internasjonale trenden er for nødnett som i annen telekommunikasjon – privatisering. Men det er på ingen måte så enkelt her som i sivil kommunikasjon.

En privat operatør av et nødnett for offentlige tjenester må kunne selge kapasitet i nettet til private brukere. Ett problem her er at nødfrekvensen og den sivile frekvensen er forskjellige. En annen at el-forsyningen er delprivatisert.

Jernbanen i England har konstatert at de med privat drift har for lavt sikkerhetsnivå. På den andre siden er man redd for at Forsvaret som driftsenhet vil presse fram et høyere sikkerhetsnivå enn de andre brukerne trenger, selv om Langrud bedyret på seminaret at nødnettet vil være for administrative formål og ikke taktisk militære formål som krever et jammefritt nett.

Søker konsesjon
Det finnes to Tetra-nett i drift i Norge i dag. ElTele Østs nett med blant annet Oslo Kommune og Sporveien som kunder og et nett på Gardermoen der man har hatt betydelige igangsettingsproblemer.

ElTele Øst og Stento har nå sammen søkt konsesjon om å få bygge et landsdekkende sivilt Tetra-nett. Får de en slik konsesjon kan det begrense mulighetene for et nødnett til å selge kapasitet til sivile formål.

Stortingsvalg gjør det verre
Mye ligger til rette for at de politiske partiene her får en sak der de virkelig kan få markert sine kjepphester mot eller for statlig eie og drift. Det forenkler ikke oppgaven for utrederne at de umulig kan kjenne det politiske landskapet på beslutningstidspunktet, da det er stortingsvalg i mellomtiden.

For leverandører som Motorola, Nokia, Ericsson og Stento åpner muligheten seg for milliardkontrakter.

De som i første rekke skal behandles saken politisk er justisminister Odd-Einar Dørum og statssekretær Atle Hamar.

Stikkord: Mobil