Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dårlig forståelse for e-business

KOMMENTAR: Informasjonsøkonomien er kommet for å bli og er ikke noe sideordnet fenomen det økonomiske liv forøvrig. Svært mange behandler e-business bare som et spennende «fenomen».

Joramo (blått)

Norge er en avansert IT-nasjon. Analysebyrået Jupiter rangerer Norge som verdens fjerde beste IT-nasjon etter USA, Sverige og Danmark. Samtidig er det åpenbart at de større nasjonene har et atskillig større potensial til å gå forbi små nasjoner og markeder.

Endres med WAP
Ifølge en undersøkelse gjort av Computer Associates er det mye som tyder på at norske storbedrifter tror på WAP, mens Ciscos og Oracles konklusjon er at bedriftene foreløpig bare bruker nettet som utstillingsvindu.

For norsk næringsliv handler det om prioritering inn i et nytt årtusen der vesentlige deler av vår handel og vandel vil foregå på nett. Knapt noen bedrift kan behandle e-business som et appendiks til eksisterende virksomhet og kanaler.

Finans langt fremme
Personlig har jeg brukt nettbank i tre år. Jeg ville ikke drømme om å velge en bank i dag som ikke ga meg online grundig kontoinformasjon og regningsbetaling via nettet. Og jeg krever av mine bankforbindelser at de i løpet et halvt år tillater meg å behandle brukskonti via mobiltelefoner (WAP).

Nå er etter vårt skjønn bank- og finansnæring i fremste rekke i Norge hva tilpasning til den nye økonomien angår. Og WAP er ikke ueffent i så måte. Sikkerhet kan nemlig langt på vei bygges inn i det SIM-kortet du får fra operatøren.

For tradisjonelle
Men forøvrig er det ikke alt for bra stelt med satsingsviljen. Vi overlater på en rekke området initiativet til amerikanske og svenske tilbydere. Norsk IT-bransje bruker i all hovedsak manuelle og tradisjonelle salgskanaler. De har mye å lære av et selskap som Dell med 40 prosent av omsetningen online.

Servicenæringen er sannsynligvis en av de næringer som har mest å vinne på online business. La meg ta ett enkelt eksempel:

Jeg bor på Ulvøya like ved Mosseveien i Oslo. 1 av 3 ganger jeg bestiller drosje om morgenen, kommer ikke bilen jeg har bestilt og andre ganger har jeg ventet i opptil 1,5 time. Med GPS i drosjene og online bestilling bør jeg snart få et tilbud om bekreftet nettbestilling hos nærmeste ledige drosje. Den av tre drosjeselskaper i Oslo som tilbyr meg en slik tjeneste har fått en ny trofast kunde.

Mer enn handel
Dells erfaring er nemlig at de kan tilby mye bedre service for en rimeligere kostnad online. Og service er også et nøkkelord i en rekke andre bransjer – ikke minst IT-bransjen selv.

På teleområdet framstår mobilkjeden Nordialog som et foregangsfirma i denne sammenheng mens Telianor har en forsvinnende liten del av sin business online.

En nøkkelfaktor i Nordialogs system er avansert kommunikasjon og opplæring av forhandlerene via Internett. E-business er mer enn å handle og bli informert. Det er også drift av distribusjon og opplæring.

Lukrativ bransje
Norske IT-konsulenter spår vekst for sin lukrative bransje også neste år. Årsaken er næringslivets behov for å etablere e-business. Og gryende vilje til å gjøre det. For norsk næringslivs skyld håper vi deres forventinger går i oppfyllelse. Den som ikke har 30 prosent av virksomheten på nett i løpet av tre år, vil i mange tilfeller være ille ute.

Det er symptomatisk når Morgen Stanley hudfletter Schibsted for deres tapsbringende nettsatsing og forsøket på å være «alt for alle». Slikt går på aksjekursen løs alt nå.

Og kanskje blir det Eiendomsnett og Step Stone som om noen år blir rubrikkannonsevinnere i Norge om ikke Aftenposten og regionavisene får sving på sin nettbusiness.

Annonse