Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil stoppe WAP-banking

Mobile bankløsninger må godkjennes på forhånd, krever Kredittilsynet, som hevder at år 2000-problematikken også gjelder WAP-mobiler.

DNB

DnB har tidligere sendt ut en pressemelding om at de skulle lansere mobile banktjenester i november. EDB Novit, som har omlag 35 banker som kunder, melder at tjenesten for mobil bank nærmest er ferdigutviklet.

År 2000-stopp
Nå setter Kredittilsynet foten ned.Bankene er i liket med resten av finanssektoren pålagt full stopp i utviklingen frem til mars neste år, for å unngå problemer i forbindelse med overgangen til år 2000.

Spesialrådgiver Svein-Erik Dovran forlanger i følge Dagens Næringsliv at den pålagte frysperioden overholdes, og banker som vil ta nye tjenester i bruk, ”fortar de nødvendige avklaringer med Kredittilsynet før dette skjer”.

Bankene mener at det her er snakk om et nytt grensesnitt mot kundene, og at det derfor er tvilsomt om mobile banktjenester rammes av pålegget.

Annonse
Stikkord: Mobil