Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny skatt for hjemme-PC?

I en dramatisk pressemelding hevder interesseorganisasjonen IKT-Norge at regjeringen ved Finansdepartementet vurderer å gjeninnføre skatt på PC utlånt fra arbeidsgiver.

Dell Dimension PC

IKT-Norge er en sammenslåing av Kontor og Datateknisk Landsforening, Multimediaforum Norge og Programvareindustriens Forening. Til sammen omsetter foreningens medlemsbedrifter for 80 milliarder kroner årlig.

Vil ta i bruk alle midler
Generalsekretæren i IKT Norge, Per Morten Hoff, sier at ”vi vil ta alle midler i bruk for å stanse et slikt forslag.”

Hoff kaller også en gjeninnføring av skatt for et slag mot kompetansehevingen og kompetanseutviklingen i bruk av IKT som verktøy i Norges befolkning.

Burde lagt ballen død
— Vi undrer oss over at Finansdepartementet ikke legger denne ballen død, politisk har de ikke ryggdekning, samtidig som en ny diskusjon omkring ordningen vil kunne påvirke markedet i negativ retning. Forutsigbarhet i rammevilkårene er meget viktig for vår bransje, sier Hoff og fortsetter:

– Om forskriftene skal endres hvert annet år er det umulig å planlegge langsiktig. Regjeringen har tatt initiativ til et «enklere Norge», en endring som medførte at mye informasjon ble tilgjengelig elektronisk. Dette krever at befolkningen har tilgang til IT. En endring i foreskriftene vil virke hemmende på en slik utvikling, sier Hoff videre.

Ikke innstramminger
Informasjonssjef Anne-Sissel Skånvik i Finansdepartementet bekrefter overfor ITavisen at departementet ser på forskriftene for skattelegging av naturalytelser eller såkalte ”frynsegoder”. Hensikten er ikke å lage innstramninger, men å gjøre forskriftene klarere.

I dag må hjemlån av PC være tjenestelig begrunnet dersom hjemlånet være skattefritt.

Høring
Skånviks uttalelser til ITavisen tyder på at Finansdepartementet mener skattefritaket praktiseres for liberalt og at det derfor kan være på tale med innstramminger.

Ingenting er imidlertid klart fra departementets side. Endringsforslagene vil tidligst være klart om tre uker. Deretter skal det ut på en tre måneders høringsrunde.