Hopp til navigasjon Hopp til innhold

E-tjenesten på Internett

Forsvarets etterretningstjenestes nye «kjempebaby» – superradaren Globus II skal overvåke aktiviteter i verdensrommet – og (deler av) informasjonen vil bli tilgjengelig på Internett.

For ikke lenge siden ble Forsvarets etterretningstjenestes nye radar Globus II plassert ved Forsvarets stasjon i Vardø. Både størrelsen og plasseringen nær grensen til Russland, har fått fart på ryktene om hva radaren egentlig skal brukes til, melder Forsvarets Forum.

Globus II er den største og mest avanserte i sitt slag i Norge.

Kartlegge verdensrommet
Fra Forsvarets side blir det fastholdt at den viktigste oppgaven for radaren blir kartlegging av gjenstander i verdensrommet.

Rester etter tidligere oppskytinger eller utrangerte satellitter – små og store gjenstander går i bane rundt jorda. Dette har etterhvert blitt en trussel mot aktiviteter i verdensrommet. Opplysninger om dette samles i den internasjonale romkatalogen, og det er i dette arbeidet Globus II skal ha sin viktigste funksjon.

Opplysninger fra denne kartleggingen er tilgjengelig for hvem som helst – blant annet via Internett.

Store verdier
– Norge har store verdier i rommet i dag, og vi kan få enda større verdier i fremtiden, og det er viktig å unngå at dette materialet blir skadet, sier Atle Hagerup, stasjonssjef i Vardø.

Ifølge e-staben er det viktig å ha kontroll over militære og sivile satellitter, og gjenstander som kan skade disse.

Nært Russland
Globus II er plassert svært nær den russiske grensen, og russiske myndigheter har tatt opp saken ved flere anledninger.

Globus II skal også brukes til overvåking av vårt «nasjonale interesseområde», men dette er opplysninger som Forsvaret ikke vil gå i detaljer om.

– Jeg tror russerne skal ha fått nok informasjon til å bli beroliget, sier Atle Hagerup.