Telia AB

Annonse


Telianor-fusjon berget

Telia ABEtter en hektisk natt, ble avtalen mellom Telia og Telenor undertegnet av alle parter i det svenske næringsdepartementets lokaler klokken kvart over seks i morges.

Ved fire-tiden i natt var partene ennå ikke enige om den endelige avtaleteksten, og en pressekonferanse som var annonsert til klokken fem, ble utsatt. Men kvart over seks var avtalen undertegnet av alle parter.

Kark på deltid
Jan-Åke Karks rolle som heltidsarbeidende styreformann har ført til mistro fra nordmennenes side. Da Kark i tillegg ble utnevnt til en slags rådgiver i selskapet var begeret fullt for de norske eierne av Telenor.

– Det skal ikke være noen arbeidende styreformann i selskapet, sa Dag Jostein Fjærvoll bestemt da han ankom det svenske næringsdepartementet i går kveld.

Annonse


Resultatet har blitt at Kark beholder den lønnen han har vært forespeilet, men blir ikke arbeidende styrefomann. Han beholder likevel hvervet som rådgiver i selskapet.

– Jeg er overbevist om at vi har funnet frem til en løsning hvor samarbeidet mellom Tormod Hermansen og Jan-Åke Kark vil fungere bra. De kjenner hverandre svært godt, sier den svenske næringsministeren Björn Rosengren.

Representanter
Etter det ITavisen erfarer har det vært punktet om fagforbundenes representasjon i selskapets styre som har trukket i langdrag.

Svenskene ville i utgangspunktet ha tre representanter fra sine fagforeninger, mens Norge bare skulle få én. Dette er nå omforhandlet til å bli til to representanter fra hvert land.