Oljeplattform

Annonse


Statoil skrinlegger teleplaner

Oljeplattform

Statoil, Norsk Hydro og Saga vil i løpet av de nærmeste ukene gå ut og søke en ekstern partner som både kan eie, legge og drifte en høyhastighets fiberkabel til installasjonene i Statfjord – Gullfaksområdet.

Kabel til neste år
Fiberkabelen vil gå fra Troll A og videre til Oseberg, Statfjord og Gullfaks-området. Kabelen vil kunne mangedoble kommunikasjonskapasiteten til et titalls eksisterende plattformer i området, enten via direkte tilknytning eller via radiolinjesamband, ifølge informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil.

Fiberkabelen vil dessuten kunne bidra til å realisere fjerndriftsplaner, og dermed øke lønnsomheten for planlagte installasjoner i området, som Kvitebjørn.

Annonse


– Kabelen forventes å ville være operativ i løpet av neste år, sier Hetland til ITavisen.

Med unntak av Troll A, benytter samtlige plattformer i området i dag satellittkommunikasjon med kapasitet begrenset til noen få megabit i sekundet. En fiberkabel vil kunne mangedoble kapasiteten, sannsynligvis til 2,5 Gbit/s.

Reduserte planer
Oljeselskapenes nåværende planer er redusert både i omfang og antall installasjoner sammenlignet med de opprinnelige, sier Hetland.

De opprinnelige planene som ble offentliggjort i vår, hadde et kostnadsanslag på 200 – 300 millioner kroner. Noen kostnadsprognose for denne anbudsrunden, ønsker Statoil ikke å offentliggjøre.

NorSea Com får avtale
Det at oljeselskapene nå søker en partner som både kan eie, legge og drive fiberkabelen, innebærer at de dropper sine tidligere planene om å etablere et eget, felles teleoperatørselskap for denne delen av Nordsjøen.

I stedet har de valgt å satse på samme avtaletype som flere av konkurrentene tidligere har inngått med NorSea Com til installasjoner i den sørlige delen Nordsjøen og videre til England.

Telia står bak
Den fjerde samarbeidspartneren i det påtenkte teleselskapet, Esso, er nå også ute av bildet, ifølge Hetland.

Bak NorSea Com står Enitel og Telia.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse