Ericsson A1018

Annonse


Mobilsalget har gått ned

Ericsson A1018

Mens det i august ble solgt nærmere 100.000 mobiltelefoner ble det i september bare solgt 51.000.

Ingen trend
– Det går i hundre. En tilbakegang fra august til september er ikke noen trend, sier Andersen og presiserer at det ikke er snakk om antall abonnement.

– Vi holder fortsatt på prognosene om at det kommer til å bli solgt 1,2 millioner mobiltelefoner her i landet før året er omme, sier han.

Annonse


Justerte prognoser
Elektronikkbransjens prognoser ved starten av året lå på om lag 870.000 solgte mobiltelefoner, noe som var en sterk økning fra fjoråret da det ble solgt 805.000 telefoner. Senere har man altså vært nødt til å justere prognosene enda en gang.

Ifølge Andersen varierer salget sterkt i forhold til når operatørene kjører sine kampanjer. Skulle det likevel vise seg at salget blir det samme for årets siste måneder som for september, blir ikke tallene så høye som prognosene tar høyde for. Erfaringer fra tidligere år taler imidlertid for at julekampanjene bidrar til høyt salg.

Tobånd selger mest
Det blir solgt dobbelt så mange tobåndstelefoner (dualband) som enkeltbåndstelefoner (singelband) i Norge. I september alene var salget av tobåndstelefoner sju ganger større enn enkeltbånd.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse