Telia AB

Annonse


Krisemøte i Telenor

Telia AB

– Maktstriden blusser opp igjen, skriver den svenske storavisen Dagens Nyheter.

Telenor overrasket
Utnevnelsen av konsernsjef Jan-Åke Kark i Telia til styreformann og spesialrådgiver i Telia fredag kom som en stor overraskelse i Norge. Han er også styreformann i det nye selskapet.

Kark har en avtalt lønn på 5,4 millioner svenske kroner for sin jobbing for det nye selskapet, og har forsvart sitt lønnskrav med at han vil jobbe 12 timer i døgnet.

Annonse


Det er varslet en pressekonferanse i Stockholm 11.30 mandag. Etter planen skal det foretas en offisiell undertegning av fusjonen, og innbetaling av aksjekapitalen.

Svensk dominans
I september ga styret i Telenor uttrykk for at de ville stoppe fusjonsprosessen dersom den svenske næringsministeren Bjørn Rosengren ikke ville respektere en tradisjonell ansvarsfordeling mellom styre, styreleder og konsernsjef.

Spørsmålet er om det etter det siste utspillet vil bli en markert svensk dominans i ledelsen av det nye selskapet.

I oktober stilles spørsmålet om Telias konsernleder Jan Åke Kark er i ferd med å bli arbeidende styreformann i et nytt fusjonert selskap. Spørsmålet som ikke stilles høyt nå er om den svenske næringsministerens ord er troverdige.

Nye ledere
På Telias styremøte fredag ble tidligere finansdirektør Stig-Arne Larsson ny adm. direktør i Telia. Han får en lønn på 3,6 millioner svenske kroner, og kan få en bonus på opptil 1,2 millioner. Marianne Nivert, som har vært sjef for forretningsområdet Nett i Telia blir nye første viseadministrerende direktør.

Stig-Arne Larsson er utsett som første viseadministrerende i Telenor/Telia mens Marianne Nivert skal bli andre viseadministrerende.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse