Heyerdahl, Thor

Annonse


Internett avslørte norrøn mytologi

Heyerdahl, Thor

Moderne telekommunikasjon og ikke minst Internett har spilt en stor rolle i det forskningsarbeidet Thor Heyerdal og svensken Per Liljestrøm har gjennomført for å spore vikingenes reiser og vurdere realiteten i Leiv Eriksons oppdagelse av Amerika.

Arbeidet skal resultere i en bok som de to forskerne er i ferd med å gjøre ferdig.

Norrøn vandrehistorie
Heyerdahl kunne blant annnet vise til vitenskapelig sikre kilder som bekreftet Eriksons reise og han hadde også belegg for at Odin har sin rot i den menneskelige historien.

Annonse


Odin hadde bare overtalt en svensk drott til å tro at han var en gud og at alle i hans reisefølge var guder og gudinner. Slik oppsto altså den norrøne mytologien.

Internett
En så revlusjonerende ny tanke oppstår ikke uten visse forutsetninger. Fra sin base på Kanariøyene tok Heyerdahl og Liljestrøm i bruk moderne telekommunikasjon og Internett for å samle inn kildemateriale fra et utall av arkiver, forskere og akademiske institusjoner.

– Dette innsamlingsarbeidet ville ikke ha vært mulig uten Internett, fastslo Heyerdahl.

Tverrfaglighet
Teknologien var alstå en av forutsetningene for hans nyoppdagelser. Tverrfaglighet var en annen. Heyerdahl understreket at hans nye teorier ikke ville ha vært mulig om man hadde holdt seg til ett eneste fagområde. Arkeologien må blandes med geografien med antropologien med…

En nitidig gjennomgang og sammenholdning av historiske dokumenter fra forskjellige kilder, blant annet Vatikanets arkiver, kunne sette velkjente sannheter i et nytt lys.

Radikale spørsmål
En tredje forutsetning Heyerdahl betonte for å nå frem til var nødvendigheten av å stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Uten fantasi og djervhet til å stille radikale og nye spørsmål, vil man aldri kunne komme nærmere sannheten.

I sitt foredrag beviste Heyerdahl at han har massevis av begge deler samt etkte fortellerglede og evne til å gjøre historisk materiale levende.