Nettbok

Annonse


Største bok på nett

Nettbok

Ifølge Aftenposten har det kostet om lag 55 millioner dollar (vel 420 millioner norske kroner) å lage den elektroniske utgaven.

Kostbar
Ordboken er ikke bare den mest kostbare å produsere, den blir også verdens største bok på nettet.

The Oxford English Dictionary blir den offisielle databasen for det engelske språk og må oppdateres hele tiden, skriver Aftenposten.