Nettbok

Annonse


Største bok på nett

Nettbok

Ifølge Aftenposten har det kostet om lag 55 millioner dollar (vel 420 millioner norske kroner) å lage den elektroniske utgaven.

Kostbar
Ordboken er ikke bare den mest kostbare å produsere, den blir også verdens største bok på nettet.

The Oxford English Dictionary blir den offisielle databasen for det engelske språk og må oppdateres hele tiden, skriver Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse