Nokia mobil (smile)

Annonse


”Røykerom” for mobilavhengige

Nokia mobil (smile)

I en periode der stadig flere klager over mobilstøy, både radio og lydstøy, går finnene mot bølgen.

– Nå slipper man mobiltelefonforbud på finske sykehus. Det første sykehuset som reduserer restriksjoner er sentralsykehuset Lahtis, melder det svenske fagbladet Mobil.

”Røykerom”
I Lahtis kan du ringe så mye man vil, så lengde du holder deg i spesifikke mobilrom – ala røykerom.

Annonse


– Det finnes ikke lengre noen grunn til å ha totalforbud ettersom man kan sperre av de områdene man ikke kan bruke den, sier sykehuset til Mobil.

Ikke så farlig?
Nylig offentliggjorde de amerikanske luftfartsmyndighetene en rapport som avfeier støyfaren fra mobilens radiosignaler.

Av 70.000 flyrapporter med 384 tilfeller av elektroniske forstyrrelser, fant studien kun 10 mulige tilfeller av interferens fra elektriske apparater. Ingen av disse kom fra en mobiltelefon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse