Hermansen (smiler)ny

Annonse


Offensiv Tormod er fornøyd

Hermansen (smiler)ny

– Vi har store ambisjoner innen områder som mobil kommunikasjon, Internett og IP-trafikk, fortsetter han.

Satser utenlands
– I løpet av noen få år skal halvparten av våre inntekter komme fra virksomheter utenfor Norge og Sverige, sier Tormod Hermansen i en pressemelding.

Ut over de internasjonale ambisjonene har det nye selskapet som mål å befeste posisjonen som Nordens ledende teleselskap og forsterke kunderelasjonene på hjemmemarkedet.

Akseptable vilkår
Tormod Hermansen mener at de vilkår som EU-kommisjonen forlanger for å godkjenne fusjonen er akseptable.Dette gjelder salg av overlappende aktiviteter i Norge, Sverige og Irland, åpning av aksessnettet og salg av kabel-TV virksomheten i de to hjemlandene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse