Fusjonen1

Annonse


Kamp om Telianor-kabelene

Fusjonen1

Kampen om de to selskapenes 1,6 millioner kabel-TV-abonnenter er i gang. Et titalls virksomheter var til stede ved EU-kommisjonens høring om fusjonen mellom Telia og Telenor, og flere av disse kom med krav om at det fusjonerte selskapet måtte selge ut sin kabel-TV-virksomhet.

Store interessenter
Blant interessentene er; Tele Danmark, Bredbandsbolaget, Nordiska Satelit-Aktiebolaget NSAB, MTG og UPC.

Det har også ryktes at Microsoft skal være interessert i virksomheten. Et alternativ er at Microsoft øker sin eierandel i UPC som i dag er 8 prosent, og på den måten tar over kontrollen av den svenske og norske kabel-TV-markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse