Kabelsurf

Annonse


NBBL vil åpne UPCs kabler

Kabelsurf

Konkurranse om teletilgang til den enkelte husstand har hittil kun vært et tema mot det tradisjonelle telenettet, men nå krever forbrukerorganisasjoner at også kabelnettene må åpnes.

Konkurranse
– NBBL og OBOS har tidligere tatt opp med Telenor at det burde åpnes for konkurranse i telenettene, slik at netteierne er forpliktet til å stille disse til disposisjon også for andre signalleverandører, heter det i brevet til konkurransetilsynet.

– Vårt inntrykk er at et slikt reguleringsregime har fremmet konkurransen innen kraftsektoren og deler av telenettet. At eierne av kabelnettene har enerett til å være innholdsleverandør på sine nett fremmer ikke en effektiv konkurranse, står det videre.

Annonse


Standarder
NBBL er også sterkt kritisk til at UPC vil ha enerett på alle de ulike aspektene av en kabelleveranse.

NBBL ønsker en kontrakt for installasjon, en for signal (innhold), og en tredje for service. Ifølge brevet til konkurransetilsynet har ikke UPC vært villig til å dele opp disse tjenestene.

– Vi har således oppnådd enighet med Telenor Avidi om bruk av standardkontrakt, noe det ikke har vært mulig å oppnå enighet i forhold til Janco (UPC red.anm.), skriver adm. direktør Per Eggum Maurseth i NBBL.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse