Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Juling for bankkunder

Banken vet stadig mer om deg. Men den får ikke lov til å bruke disse opplysningene. Blir det mulig å koble infoen åpner det for nye og spesialsydde løsninger. Som igjen åpner for konflikter.

Bankuttak

For noen kunder vil dette bety enda gunstigere betingelser. Andre kunder vil enda lettere bli skjøvet lenger bak i køen. Forskjellsbehandlingen åpner for konflikt.

Ulike profiler
I USA har en kommet langt med å forske i brukerprofiler. Denne kan tilpasses ganske spesifikt. Det spøkes med at rødhårede med grønne øyne, som bor i enebolig i landlig område, og har hund, er de beste til å betale tilbake lån, og derfor vil få slengt gode lånetilbud etter seg.

Slike opplysninger kan kobles opp mot de som allerede befinner seg i andre databaser, og mot de opplysningene som kan hentes ved å studere kundenes bruk av Internett.

– Med den nye formen for informasjonsteknologi som nå er på trappene, kan bankene tilby hver enkelt kunde ulik rente, avdragstid og andre betingelser. Det betyr større forskjeller mellom kundene. Derfor blir det trolig konfliktfylt å ta i bruk slike systemer her i landet, sier forsker Per E. Pedersen til Aftenposten.

Kobler info
Et eksempel på bruk av denne teknologien er tjenesten Amazon.com. I denne nettbokhandelen blir tidligere kjøp og andre preferanser koblet sammen, for å gi spesialrettede tilbud.

– Banker og andre finanskonsern sitter i dag på en rekke informasjonskilder om kundene som de ikke kan utnytte. Samtidig integreres ulike deler av næringslivet mer og mer. Tenk deg hvilke muligheter det vil gi å kunne sammenstille informasjon om kundenes lønnskonto, aksjetransaksjoner og forsikringsforhold, sier utviklingssjef Per Arnold Blåsmo i EDB-Novit.

Grensen for hvilke opplysninger som kan brukes stoppes raskt av Datatilsynet, som har gått kraftig til felts for personvernet.