Nordgard, Harald

Annonse


Enitel samler penger til Telia Norge

Nordgard, Harald

Brikkene begynner å falle på plass for Enitels planer om å overta Telia Norge. En avtale kan være klar om kun noen dager.

Garantert
400 av de 700 millionene skal brukes til å sikre videre vekst i selskapet, mens nok en rettet emisjon skal bringe 300 millioner kroner betinget av at selskapetoppnår en bindende avtale om kjøp av aktivitetene til Telia Norge. Begge de to planlagte emisjonene er garantert fulltegnet.

I tillegg har selskapet fått tilsagn om lånefinansiering som vil bli arrangert av Chase Manhatten Bank. Enitel er dermed sikret fullfinansiering av et eventuelt kjøp av Telia Norge og av nødvendige investeringer samt arbeidskapital for det nye selskapet, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Annonse


Generalforsamling
Selv om mange er spent på den nært forestående oppkjøpsprosessen er investorene på OsloBørs lukne. Aksjekursen har i dag ligget paddeflat til tross for en moderat oppgang i totalindeksen.

Enitel er priset til i overkant av 2 milliarder. Oppkjøpskandidaten, Telia Norge, verdsettes til om lag halvparten.

Styret i Enitel avgjør i dag om emisjonsplanene skal godkjennes. Deretter blir det opp til en ekstraordinær generalforsamling å gi den endelige velsignelse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse