Annonse


Asia-gjennombrudd for Comuniq

– Dette er et gjennombrudd for oss i det asiatiske markedet, sier adm. direktør Jan Bjerke i Comuniq.

Nasjonalt telesystem
Sør-Korea er i ferd med å etablere et helt nytt nasjonalt telesystem. Det nye systemet skal utelukkende baseres på bruk av intelligente nettverksløsninger. Norske Comuniq har inngått kontrakt om levering av sentrale komponenter til denne infrastrukturen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Etter omfattende utprøving og testing, skal vi i første omgang levere komponenter til en verdi av 1,2 millioner dollar (9,3 millioner kroner).

Flere bestillinger
Kontrakten er inngått med ARA Electronics, en av leverandørene til det Sør-Koreanske teleselskapet Korean Telecom.

Annonse


– ARA Electronics valgte vår løsning ut i fra tre kriterier. Det første var teknologivalget vi har gjort for vår plattform. Dernest ble vårt produkt også foretrukket både av kapasitets- og prishensyn, sier Bjerke som er optimistisk til at selskapet får flere bestillinger som følge av denne avtalen.

Forskningsprosjekt
I forbindelse med kontrakten innleder Comuniq et forskningsprosjekt med de to fremste forskningsinstituttene i den Sør-Koreanske telecombransjen, ETRI og KETRI.

Det er produktene knyttet til det norske selskapets The Ultimate IP Streaming Media Application Server (SMAS) som står i fokus. SMAS er en plattformløsning som skal gi bedre ytelse og pris.

Instituttene vil utvikle produkter basert på Comuniqs SMAS-plattform. Deretter anbefaler instituttene de nye produktene til asiatiske konserner som er storinnkjøpere av denne type løsninger.

– Det er høyst uvanlig å bli møtt med en så overveldende interesse og dedikasjon fra ledende bransjeinstitutter som vi har gjort i dette tilfellet. Forskningsprosjektet forsterker selvsagt de positive mulighetene samarbeidet med ARA Electronics åpner for, sier Bjerke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse