Melgaard, Dag NY

Annonse


Telianor forlover seg

Melgaard, Dag NYAlle parter er innstilte på at EU-kommisjonen kommer med sin beslutning onsdag 13. oktober. De involverte som ITavisen har vært i kontakt med, tror på et ”JA” til fusjonen mellom Telenor og Telia.

Love-button
Telenor og Telia har selv så sterk tro på et klarsignal at de under Telecom Genève ’99 har laget et eget jakkemerke – en såkalt love-button (kjærlighetsmerke). På dette merket står det ”T&T = hjerte”.

Telenors pressetalsmann, Dag Melgaard, opplyser til ITavisen at de trolig kommer til å ha et presseopplegg onsdag med arrangementer både i Oslo, Stockholm og i Genève – uansett hva som skjer. Men det er langt mer sannsynlig at det blir arrangementer med champagne enn med gravøl.

Klart for formaliteter
Blir det JA fra EU, så tror Melgaard at det sannsynlige løpet blir følgende for datoene 18., 19. og/eller 20 oktober:

Generalforsamlinger i både Telenor og Telia som formelt godkjenner fusjon og opphever det gamle selskaper. Dernest må det til en generalforsamling i det nye selskapet som sin første oppgave er å tilsette et nytt styre, som skal ledes av Telias Jan-Åke Kark.

Annonse


Dernest vedtas formelt det nye navnet på det fusjonerte selskapet. Ifølge Dag Melgaard er det nye navnet bestemt nå. Han vil ikke opplyse hva det nye navnet er, men innrømmer at det har vært ”mange kommentarer” til ”People of Scandinavia” (PS), som har vært ett av forslagene.

Klangen i PS er med andre ord ikke som det en gang var. Det er mer sannsynlig at ”Telianor” velger et navn med geografisk forankring som: ScanTel eller ScanCom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse