Annonse


Slåss for avtalen

Etter at varsling om inngrep ble sendt ut til aktørene og relevante innstanser, tok Telenor og boligbyggerlagene kraftig til motmele.

Telenor hevder videre at den vederlagsfrie trafikken må sees som en del av den totale rabatt som Telenor gir som “motytelse”.

Snur på flisa
Selskapet hevdet videre at det var NBBL/OBOS som ønsket denne type fordeling av totalrabatten.

NBBL hevdet i sitt tilsvar:- En inngripen fra konkurransetilsynet i denne saken vil etter NBBLs vurdering innebære at boligsamvirket fratas den muligheten deregulering av telemarkedet åpner for og vil som sådan undergrave den reelle konkurransen.

Annonse


Godtok argumentasjon
Disse argumentene i tillegg til at konkurransetilsynet kjøpte Telenors argumenter om at det finnes andre aktører som på sikt kan tilby tilsvarende løsninger med egne hussentraler for større boenheter, veide tungt i vurderingen.

Til tross for at forbrukerombudet ønsket å stoppe avtalen, konkluderte Konkurransetilsynet den 8. oktober i fjor med å la saken ligge.

Venter kjennelse
Tilsynet uttrykker allikevel skepsis til avtalen og påpeker “forhold ved avtalene som gjør at konkurransetilsynet ser det som nødvendig å følge dem nøye.”PTs kjennelse i saken er ventet om ikke lenge.

Men mye tyder på at heller ikke PT stopper avtalen, men nøyer seg med kritiske bemerkninger.