Annonse


– Hemmer konkurranse

Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet frykter konkurransevridning.

Oslo bolig- og sparelag (OBOS) inngikk i 1998 en rabattavtale med Telenor som konkurrentene og myndighetene er skeptiske til.

Praterabatt
Avtalen gir 20 kroner i måneden i rabatt for samtaler innenlands og 30 kroner til utlandet og mobil. Overstiger telefonregningen til den enkelte 4.000 kroner i året, får du 25 prosent rabatt på overstigende samtaler. I tillegg gir Telenor 40 prosent rabatt på etablering av ISDN.

Annonse


Avtalen forutsetter imidlertid at minst 90 prosent av beboerne i de enkelte borettsslagene benytter seg av avtalen.

Skeptiske
Post- og teletilsynet (PT) begynte å se på saken, men fant at de ville vente på Konkurransetilsynets (KT) beslutning. KT har hele tiden vært skeptiske til avtalen, men har ikke villet stoppe den. KT hevder imidlertid de vil følge den med falkeblikk.

Etter et års tid har PT børstet støvet av saken. De er i likhet med KT svært skeptiske til Telenors fordeling av kostnadsbesparelser. I vår varslet PT inngrep:”Når Telenor bruker besparelser som er knyttet til abonnementsdelen til å gi betydelig rabatt på trafikk, hvor selskapet møter langt sterkere konkurranse, er det konkurransevridende. Det kan hevdes at Telenor på denne måten utnytter et konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter uten eget aksessnett. Et grunnleggende hensyn bak ONP-reglene er at det skal være konkurranse på like vilkår”.

PT mistenker Telenor for brudd på teleloven ved at de utnytter abonnementsinntektene til å subsidiere tellerskritt. I følge Teleloven kan rabatt gis dersom den ”gjenspeiler kostnadsbesparelser for den aktuelle teletjenesten.”

Fast rabatt
“En fast rabatt på kr 50,- per måned eller kr 600,- per år tilsvarer en rabatt på ca 35% av abonnementsprisen. En slik volumuavhengig rabatt må betegnes som en rabatt på abonnementsavgiften. Abonnementet er ikke utsatt for konkurranse i dag, siden nye operatører ikke har adgang til aksessnettet – kopperledningene”, lød Tele2s klage til Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet viste forståelse for konkurrentenes argumenter og varslet inngrep i avtalen den 3. juni med henvisning til konkurranselovens §1.-1 “om effektiv bruk av samfunnets ressurser” blant annet med følgende begrunnelse.

– Konkurransetilsynet kan videre ikke se at Telenor har forsøkt å relatere den vederlagsfrie trafikken til kostnadsbesparelser. Rabatten medfører som nevnt at kunden kan ringe for inntil kr 50,- per måned uten å betale noe for dette, mens trafikk utover dette faktureres til ordinær pris…

Konkurransetilsynet legger videre vekt på at Telenors konkurrenter, som må betale samtrafikkavgifter til Telenor for all trafikk vanskelig kan tilby tilsvarende rabattkonsepter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse