Annonse


Kritikk til Bellboys nettpatent

Kristiansand-selskapet Bellboy har skaffet seg patent på handel over elektroniske nettverk. Interesseorganisasjonen for bedrifter som satser på e-handel og annen elektronisk forretningsdrift, eforum.no, bygger nå en sak for å få kjent Bellboy-patentet ugyldig. Dette skriver eforum i en pressemelding.

Uklart patent
Organisasjonen hevder at det er uklart om patentet omfatter internetthandel eller om det kan begrenses til hotellbookingsystemet Bellboy etablerte tidlig på 90-tallet.

Dette er spørsmål som kun kan avklares gjennom rettsapparatet, skriver Dagens Næringsliv.

Bygger sak
Tolker man pressemeldingen fra eforum.no i aggressiv retning, kan det se ut som om interesseorganisasjonen for bedrifter som satser på e-handel er i ferd med å bygge en sak for ad juridisk vei å få underkjent Bellboy-patentet.

Annonse


Blant annet blir det hevdet at både fremgangsmåten og systemet Bellboy har patentert var i bruk før dette selskapet tok ut sin patent i desember 1993. Eksempelet eforum.no bruker er reiselivsbransjens Amadeus-system.

Eforum ønsker å komme i kontakt med bedrifter som Bellboy har rettet krav mot. Disse opplysningene kan interesseorganisasjonen så bruke i sin sak mot Bellboy-patentet.