2000-klokke.gif

Annonse


Staten i rute for år 2000

2000-klokke.gif

De to siste årene er det gjennomført fem forskjellige undersøkelser av hvordan staten møter utfordringene i forbindelsen med en overgang til neste årtusen.

Arbeid gjenstår
Departementet konkluderer med at forvaltningen er i rute, og at de forskjellige sektorene er godt forberedt for år 2000. Men at det fremdeles gjenstår ”en god del arbeid”, heter det i en melding fra Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet.

Likevel er konklusjonen at en ikke vil møte alvorlige problem i forbindelse med overgangen.

Arbeidet med forberedelser er et såkalt linjeansvar og departementet har koordinert dette siden høsten 1996.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse