GPS-mottaker

Annonse


GPS i alle mobiler

GPS-mottaker

Ifølge det svenske fagtidsskriftet Mobil er det amerikanske Sirf Technology som har utviklet det såkalte Hotchipset.

Samarbeid
Sirf Technology samarbeider allerede med blant andre Nokia og Ericsson for å utvikle posisjoneringssystem som bygger på GPS.

Forskjellen mellom GPS- og GSM-posisjonering er at GPS må ha fritt luftrom for å få kontakt med posisjoneringssatellitten som regner ut hvor man befinner seg. GSM-posisjonering fungerer innendørs eller i tett skog – selvfølgelig forutsatt at det finns GSM-dekning der man er.

I klokker
Sirf Technology har tro på en fremtid der chipsen er innebygd i for eksempel klokker. På den måten er kan det bli lettere å spore folk som har gått seg vill, skriver avisen Nettverk og Kommuniksjon, ifølge Mobil.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse