Annonse


Kan spore mobiltelefoner

Selv om operatørene er pålagt å bygge ut slike løsninger, så finnes de ikke i dag.

Dersom det hadde vært mulig raskt å bestemme hvor en nødstedt med mobiltelefon befant seg, så ville det ha hjulpet nødetatene. Mangelen skaper frustrasjon.

– Etter vårt skjønn er en slik tjeneste viktig for de som er i nød og som selv har problemer med å beskrive hvor de ringer fra, eller fysisk er forhindret fra å snakke, sier politiavdelingssjef Arne Hennum ved Oslo Politikammer.

– Vi har overfor Post og teletilsynet gitt uttrykk for at vi ikke ønsker en hjemmesnekret løsning, som ikke er i harmoni med GSM-standardene, sier avdelingsleder system Bjørn Erik Reinseth i NetCom.

Annonse


Ikke GSM på sjøen
– Vi er takknemlig for hver eneste ny oppdagelse som gjør det enklere for oss å lokalisere de som ringer fra mobil, sier administrasjonssjef Anne Holm Gundersen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge i Bodø.

For langsomt
Mulighetene for å lokalisere mobiltelefoner brukes i dag. I Telenor regner en med å klare et slikt oppdrag på en til to timer med dagens system – dersom søket skjer i arbeidstida.

Redningstjenesten opplyser at de i et par tilfelle har bedt om og har fått assistanse fra teleoperatørene. Men at personene de lette etter ble funnet før opplysningene var ferdigbehandlet.

Pris
Påstandene spriker når vi spør om det vil være dyrt eller billig å bygge ut en løsning nå. Trolig er økonomiske hensyn utslagsgivende når operatørene er avventende.

– Denne teknologien har vi ennå ikke tatt stilling til om vi kommer til å ta i bruk. I løpet av år 2001 og 2002 vil dette være mulig, og vi vil da vurdere den, sier informasjonssjef Ole Tom Nomeland i Telenor Mobil, som lover en dialog med myndighetene for å avklare forholdet til nødetatene.

– Vi mener at det er å snu problemet på hodet om nødsentralene ser det som et problem at det finnes mange mobiltelefoner. At du har mange mobiltelefoner gjør det lettere å få hjelp enn for 20 år siden, sier avdelingsleder Bjørn Erik Reinseth i Netcom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse