GPS-mottaker

Annonse


GPS på mobil

GPS-mottaker

Men dette gjelder USA. Det ventes at Europa kommer etter.

I USA blir det lovbestemt at etter oktober 2001 skal det være mulig å bestemme med 125 meters nøyaktighet hvor det ringes fra. Etter hvert ventes det krav om 25 meters nøyaktighet.

Ukjent mark
Årsaken til kravet er at personer i nød som ringer inn ofte ikke vet hvor de er, eller ikke er i stand til å uttrykke det.

Annonse


Mobilprodusentene løser kravet ved å satse på GPS. Blant annet har Ericsson meldt at de vil levere mobiltelefoner som lett lar seg posisjonsbestemme, uten at selskapet går ut med tidspunktet.

Forsvaret
Det fremstilles nå GPS-navigatorer som kan rommes på en brikke, for eksempel et armbåndsur, eller i en mobiltelefon.

GPS er et system utviklet av USAs forsvar. 24 satellitter sender signaler som kan brukes til å bestemme posisjonen. Det har vært brukt både til militære formål og til sivile kommersielle formål. Etter hvert har mottakerne blitt så små at de kan holdes i hånden, og så billige at de har fått innpass i fritidsflåten.

Analytikerne i Forward Concepts hevder at det vil være nærmere 38 millioner mobiler med GPS-muligheter i år 2003.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse