Annonse


E-bok standard satt

Microsoft er en av initiativtakerne til denne standarden og det er dermed all grunn til å regne med at dette blir den standarden som resten av bokbransjen og IT-produsenter verden over vil måtte forholde seg til.

Arbeidet ble satt i gang for ett år siden og 21. september i år kunne The Open eBook Authoring Group presentere versjon 1 av standarden Open eBook Publication Structure Specification. Dette skriver Microsoft i en pressemelding.

Fleksibel tekst
Det aller viktigste med denne spesifikasjonen er at den setter opp rammene for hvordan bøker og annet trykt materiale kan overføres til elektroniske media.

Spesifikasjonen er basert på standardene HTML og XML – som bestemmer useendet på sidene i World Wide Web.

Annonse


Fordelen med det nye formatet er at teksten blir fleksibel og tilpasningsdyktig. Det vil si at lesbarheten tilpasser seg skjermstørrelsen enten det dreier seg om en stor stasjonær datamonitor, en PDA eller en WAP-telefon, for bare å nevne noen av mulighetene.

I stedet for å presse det samme skjermbildet inn uansett størrelse på skjermen, gir standarden god lesbarhet, men antallet ord og linjer blir forskjellig.

Grunnlaget lagt
Dermed skulle grunnlaget for at både utgivere og forbrukere skal kunne kaste seg over elektronisk publisering være lagt. Ingen behøver lenger frykte for å satse på feil maskinvare eller feil format.(oam)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse