Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Politiet lærer seg Internett

I november arrangerer Økokrim og Oslo Politikammer kurs for å lære politifolk å surfe på nettet. Allerede i sommer ble det arrangert tilsvarende kurs. Hvert av kursene har opp til 30 deltakere.

Hensikten er å skape forutsetninger i politiet for å handskes med den nye kriminelle hverdagen som blant annet handler om distribusjon av barnepornografi via Internett og IT-kriminalitet. Overvåkning av nazistiske (nett)miljøer nevnes også som et viktig satsingsområde, skriver Aftenposten.

Politiet ønsker å utdanne flere folk innen dette fagområdet for å høyne sitt kompetansenivå. Økokrim og Kripos har i ett år gjennomført et prosjekt for å vurdere og teste utradisjonelle etterforskningsmetoder som å infiltrere Internett.

Ikke lovregulert
Dette er metoder som ikke er regulert av lovverket, men Høyesterett har gitt politiet retningslinjer å holde seg til. Et av formålene med prøveprosjektet er å få testet om dagens lovverk er godt nok i forhold til et stort og uoversiktlig nytt medium.

– Interessen for kursene blant politifolk er stor, sier fungerende riksadvokat Tor-Geir Myhrer til Aftenposten.

Han hevder at datakrimteamet i Økokrim har god kompetanse på datakriminalitet også i internasjonal sammenheng, men at det er for få som steller med dette området. Det trengs derfor satsing for å bygge opp et ”robust miljø”. Dette er forhold som riksadvokaten har fremmet overfor Justisdepartementet, opplyser Myherer.