Fusjonen1

Annonse


EU fortsatt ikke fusjonsfornøyd

Fusjonen1

I løpet av denne uken vil EU-kommisjonen ta kontakt med regjeringene i Norge og Sverige for å få deler av forslaget ytterligere klargjort.

– Vi har mottatt forslaget som delvis imøtegår våre krav, sier Peter Guilford, talsmann hos konkurransekommisjonær Mario Monti.

– Det er ikke snakk om å stille noen nye krav, men våre tidligere innvendinger er fortsatt gjeldende og vi vil ha en utdyping, sier Guilford.

Annonse


Rådgivende komité
Det er en rådgivende komité satt sammen av medlemslandenes konkurransemyndighet som etter dette skal komme med en innstilling om forslaget fra Telia/Telenor.

EU-kommisjonen har hittil aldri gått imot innstillinger fra rådgivende komiteer.

Mulig avslag
Ifølge den svenske konkurransemyndighetens representant, Monica Widegren, er det ikke sikkert at fusjonen vil få en godkjennelse selv om selskapene selger sine kabel-TV-selskap, melder Finanstidningen.

– Det faktum at kabel-TV-selskapene selges ut er en sak, hvordan det gjøres er en helt annen, sier hun.

Kommisjonen vil trolig komme med en avgjørelse den 6. eller 13. oktober. Formelt sett har EU frist til tirsdag 19. oktober med å gi partene sin endelige beskjed.