Foto: Jørgen Berner Ross

Annonse


Brudd mellom Sense og Telenor

Foto: Jørgen Berner Ross

Post – og teletilsynet vil heller ikke gripe inn før stortingsmeldingen kommer på bordet.

Etter at tidligere direktør i Sense, Trygve Tamburstuen, fikk sitt historiske medhold om tilgang til Telenors mobilnett for mer en ett år siden er den viktige tvisten ennå ikke avgjort.

Oppsettende og utsettende
I mellomtiden ble saken først innvilget oppsettende virkning av daværende samferdselsminister Odd Einar Dørum, før den ble sendt videre til telerådet. Nå er den til behandling i en arbeidsgruppe som skal gi sin innstilling til samferdselsdepartementet. Omsider skal den så behandles av regjeringen før den havner opp som en stortingsproposisjon.

Annonse


– Vi vurderer situasjonen i forhold til stortingsmeldingen som er varslet i november, sier seksjonssjef Randi Punsvik i Post- og teletilsynet til ITavisen.

For PT vil det være lite hensiktsmessig å fatte et nytt vedtak etter meglingsperioden, da de allerede har fattet en tilsvarende avgjørelsen for ett år siden – som da ble stoppet av samferdselsministeren.

Stoler på stortinget
– Lovverket er klart, hvis ikke stortinget vil gi oss tilgang, må de eventuelt endre lovverket først. Samarbeidet mellom Telenor og NetCom er nå så synlig (ref TelePluss sak under relaterte artikler) at politikerne ikke lenger kan akseptere en duopolsituasjon, sier Nadir Nalbant til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse