Annonse


Første Fornebu-kontrakt

Kontrakten markerer oppstarten av byggearbeidene på det som skal bli Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet, melder Telenor.

Veidekke var for øvrig en av de som også la inn anbud på å bygge et IT- og kunnskapsenter på Fornebu. Men de trakk seg senere på grunn av de de hevdet var rot fra myndighetenes side.

Parkeringshus
Parkeringshuset er ca. 43.000 kvadratmeter stort og skal bygges over to etasjer. Parkeringshuset vil ligge under Telenortorget – mellom de to hovedbygningene og gi plass til ca. 1.500 biler.

Kontraktsbeløpet er på 105 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, og bygge- og anleggsarbeidet starter opp i oktober i 1999.

Annonse


Større enn Gardermoen
Det nye hovedkvarteret omfatter 137.000 kvadratmeter lyse arealer i første byggetrinn og vil samlokalisere Telenors Oslo-virksomhet på Fornebu.

Til sammenligning er ekspedisjonsbygget på Gardermoen 130.000 kvadratmeter. Tomten, som er regulert til ca. 215 mål, gir plass til sju fotballbaner på størrelse med Ullevål Stadion.

For øvrig er Telenors bygg delt inn i fire områder med oppstart første kvartal januar 2000. Første innflytting planlegges ved utgangen av 2001, mens siste innflytting er planlagt høsten 2002. Mer enn 6.000 Telenor-ansatte vil finne sine arbeidsplasser i det nye bygget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse