2000

Annonse


Overser 2000-problemet

2000

Ifølge en pressemelding fra Aksjon 2000 har over halvparten av norske bedrifter ennå ikke organisert arbeidet med å løse sine problemer i forhold til det kommende årsskiftet.

Alvorlige konsekvenser
– Jeg tror ikke at alle arbeidsplasser er 2000-sikre. Fortsatt tror alt for mange ledere av mindre bedrifter at år 2000-problemet ikke gjelder dem. De kan få alvorlige overraskelser ved årsskiftet og risikerer å sette arbeidsplasser i fare, sier Geir Jacobsen, leder for Aksjon 2000, i pressemeldingen.

Målingen viser samtidig at nesten en tredel av de som finner problemstillingen irrelevant heller ikke har mottatt eller innhentet informasjon om år 2000-problemet.

Annonse


Har ikke datautstyr
Så få som 15 prosent av bedriftene har utarbeidet eller planlagt å utarbeide beredskapsplaner.

De fleste oppgir som grunn at de ikke har produksjonsutstyr eller elektronisk utstyr, at de ikke har datautstyr eller at de har kjøpt nytt datautstyr.

Bekymringsfullt
Ifølge Jacobsen er det bekymringsfullt at mange kommuner heller ikke har full oversikt over hvilke problemer de står overfor.

– De det gjelder, får det svært travelt fremover og kan risikere å måtte foreta svært vanskelige prioriteringer fremover mot årsskiftet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse