Fjærevoll, Dag Jostein

Annonse


Fusjonsfornøyd Fjærvoll

Fjærevoll, Dag Jostein

Etter lange og harde forhandlinger har Telenor og Telia blitt enige om å gjennomføre fusjonen i henhold til den gjeldende avtalen.

Likevel måtte Fjærvoll gi svenskene mer makt i den daglige driften av selskapet ved at de nå får en arbeidende styreformann (se egen sak nedenfor).

– De norske og svenske eierne er enige om å følge den avtalen som ble inngått tidligere i år, understreker samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll i en pressemelding.

Annonse


Det betyr at Telenor og Telia i dag, torsdag, vil sende et brev til EU-kommisjonen der det bekreftes at man vil imøtekomme EU-kommisjonens synspunkter.

Harde forhandlinger
– I det siste har det vært harde forhandlinger, men dette er naturlig i omfattende og sammensatte saker der store økonomiske og samfunnsmessige verdier er involvert, sier Fjærvoll i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Statsministeren og regjeringen ble i dag orientert om utfallet av samtalene i det siste.

I tråd med tidligere avtale skal sammenslåingen og styringen av det nye selskapet være basert på likeverdighet og balanse mellom eierne, heter det i pressemeldingen.q

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse