Annonse


Garanterer synkende telepriser

Det svarte Tormod Hermansen da ITavisen i dag spurte om den såkalte Norges-taksten vil bli opprettholdt, dersom fusjonen blir noe av.

– Som en stor aktør på det norske telemarkedet ønsker vi å bestemme trendene i prisutviklingen, sa Hermansen.

Lite begeistret
At konkurrentene viste lite begeistring da Telenor i sommer fjernet fjerntaksten, skjønner han godt.

– Kostnadene med transport over større avstander varierer lite når nettet først ligger der, hevdet han.

Annonse


Dyrere abonnement
Innføringen av Norges-taksten medfører et inntektstap i år på nærmere 800 millioner kroner for Telenor. Dette vil til en viss grad bli kompensert for gjennom høyere abonnementspriser.

– Abonnementsprisen er for lav dersom Telenor må åpne nettet sitt for konkurrentene. Dersom vi opprettholder den eksisterende abonnementsprisen, ville det ha vært ensbetydende med å subsidiere konkurrentene, hevdet Telenor-sjefen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse